Εφαρμογή εντοπισμού ακινήτων στο σύστημα ΕΓΣΑ

23/01/2017

Από σήμερα στα χρήσιμα εργαλεία του achaia.myktima.gr (ή απευθείας στην διεύθυνση achaia.myktima.gr/maps) είναι διαθέσιμη η εφαρμογή εντοπισμού ακινήτων στο σύστημα ΕΓΣΑ. Σε αυτήν μπορείτε δίνοντας συντεταμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ να εντοπίσετε και να σχεδιάσετε το πολύγονο στο υπόβαθρο του google maps, καθώς και να λάβετε τις συντεταγμένες του πολύγονου σε σύστημα WGS84. Επιπρόσθετα σας δίνεται η δυνατότητα να  εκτυπώσετε τον χάρτη και τα ζεύγη των συντεταγμένων και στα δυο συστήματα.


Η εφαρμογή μετατροπής συντεταγμένων και εντοπισμού, έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και ενδέχεται να περιέχει σφάλματα, παρέχεται «ως έχει», χωρίς κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, αυτής της καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος myktima.gr ή οι συνδεόμενοι μαζί του φορείς ή άτομα δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αξίωση, ζημιά ή άλλη ευθύνη, που προκύπτει από ή σε σχέση με το παρόν ή/και την χρήση του.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

13/03/2017 Ενημέρωση για δηλώσεις μέσω διαδικτύου στο myktima.gr (Περισσότερα...)

09/03/2017 Έκδοση αποδεικτικών εμπρόθεσμης προσέλευσης (Περισσότερα...)

28/02/2017 Πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...