Τι είναι το Κτηματολόγιο;

Είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου.

Πώς μπορώ να δηλώσω το ακίνητό μου στο Κτηματολόγιο;

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με δυο τρόπους:

Πηγαίνοντας ο ίδιος στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Εκεί θα ακολουθησετε τα παρακάτω τρία βήματα:
1. Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής)
2. Πληρωμή τέλους στις συνεργαζόμενες τράπεζες.
3. Προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Παραλαβή του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της Κτηματολογιο ΑΕ.
Εάν επιλέξτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά στην εφαρμογη της Κτηματολογιο ΑΕ, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε ένα λογαριασμό e-mail. Προσοχή: η ηλεκτρονική δήλωση είναι σε έντυπο Δ2 το οποίο συμπληρώνουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα μόνο για τα πεδία που τους αφορούν.
Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε θα τα σαρώσετε και θα τα στείλετε ηλεκτρονικά ή θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Τι είναι η Σύνταξη του Κτηματολογίου (κτηματογράφηση)

Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Πότε ξεκινά και πως ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση σ΄ έναν ΟΤΑ;

Η κτηματογράφηση ξεκινά με την απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με την οποία κηρύσσει μια περιοχή υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την οποία κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Η πρώτη φάση της κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων από τους πολίτες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα της συγκεκριμένης υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Τι είναι ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου);

Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου.

Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο.

Έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Υπάρχει περίπτωση να κληθώ στο Γραφείο Κτηματογράφησης;

Ναι, αν δεν έχετε υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα και το ακίνητο δεν έχει διεύθυνση ή δεν εντοπίζεται με τα στοιχεία που έχετε συνυποβάλει, θα κληθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης προκειμένου να υποδείξετε το ακίνητό σας στους χάρτες που θα σας υποδειχθούν από το προσωπικό του Γραφείου.

Τι θεωρείται βοηθητικός χώρος; Πότε οι αποθήκες και τα πάρκινγκ δηλώνονται ως ξεχωριστό δικαίωμα και αντίστοιχα πληρώνουν;

Βοηθητικός χώρος είναι οι αποθήκες και τα πάρκινγκ, τα οποία δηλώνονται στο Κτηματολόγιο μόνο εφόσον είναι αυτοτελείς χώροι, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.

Έχω δικαίωμα υψούν («αέρας») σε ένα ακίνητο. Δηλώνεται στο Κτηματολόγιο;

Το δικαίωμα υψούν αποτελεί ξεχωριστό δικαίωμα όταν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας από την οποία προκύπτει αδόμητη επιφάνεια, δηλαδή έχει χιλιοστά στο οικόπεδο. Υπό αυτήν την προϋπόθεση δηλώνεται κανονικά ως δικαίωμα στο Κτηματολόγιο.

Μπορώ να κάνω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με δικαίωμα για το οποίο έχω μόνο προσύμφωνο;

Οχι καθώτι το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε το ακίνητο.

Έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο και τώρα θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου. Είναι απαραίτητη η επισύναψη πιστοποιητικού Κτηματολογίου;

Όχι, δεν απαιτείται επισύναψη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης υποβολής δήλωσης για να μεταβιβάσετε το ακίνητό σας. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να δηλώσει το ακίνητο που αποκτά τώρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, εντός ενός μηνός από την ημέρα που θα το μεταγράψει.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική; Ποιές είναι οι συνέπειες από την παράλειψη υποβολής της;

Η υποβολή είναι υποχρεωτική. Άλλως απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για τα δικαιώματα πού δεν δηλώθηκαν. Για τους «αμελείς» επιβάλλεται, εξάλλου, πρόστιμο, το ύψος τού οποίου καθορίζεται εκάστοτε αρμοδίως.

Σε περίπτωση που κατά την κτηματογράφηση των παλαιών προγραμμάτων δεν υπέβαλα δήλωση για το ακίνητό μου, μπορώ να προβώ σήμερα σε τέτοια ενέργεια στο Κτηματολογικό Γραφείο;

Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν. Μετά την καταχώριση των αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε μια περιοχή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής. Το ακίνητό σας μπορεί να έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού της ΕΚΧΑ ΑΕ, τηλ. 210 6505600.

Εάν στην αρχική εγγραφή του ακινήτου μου υπάρχει ανακρίβεια, τι πρέπει να κάνω για τη διόρθωσή της;

Στο νόμο προβλέπεται η διαδικασία διόρθωσης, είτε με την απλή, γρήγορη και ανέξοδη διαδικασία του προδήλου σφάλματος στο Κτηματολογικό Γραφείο, είτε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, που απαιτεί αίτηση στον Κτηματολογικό Δικαστή, είτε με δικαστική απόφαση, εάν πρόκειται για ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση.

Ποια είναι η προθεσμία για διόρθωση των αρχικών εγγραφών;

Η αποκλειστική προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών είναι πέντε (5) έτη. Για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό κατά τη λήξη της πενταετούς προθεσμίας, η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι επτά (7) έτη. Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η παραπάνω προθεσμία είναι δωδεκαετής (12) για τους κατοίκους του εσωτερικού και δεκατετραετής (14) για τους κατοίκους του εξωτερικού (τελευταία παράταση με τον ν.4164/2013). Η προθεσμία διόρθωσης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, με την οποία ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Για τυχόν πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού της ΕΚΧΑ Α.Ε., τηλ. 210 65 05 600 ή πατήστε εδώ.

Κατά την κτηματογράφηση υπέβαλα δήλωση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω ενημερωθεί για τα αποτελέσματα. Τι πρέπει να κάνω ;

Εάν πρόκειται για περιοχή που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και το κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία αυτή και να ζητήσετε πληροφόρηση σχετικά με την καταχώριση του ακινήτου σας και του δικαιώματός σας σε αυτό. Εάν πρόκειται για περιοχή που δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, τότε η σχετική πληροφόρηση θα ζητηθεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Για πληροφορίες σχετικά με το στάδιο κτηματογράφησης κάθε περιοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΚΧΑ ΑΕ, τηλ. 210 65 05 600 ή πατήστε εδώ.

Το Κτηματολόγιο θα χορηγήσει τίτλους για τα δικαιώματα που συμπεριλήφθηκαν στις αρχικές εγγραφές;

Δεν προβλέπεται διαδικασία χορήγησης τίτλων στους δικαιούχους των αρχικών εγγραφών. Η σύνταξη του Κτηματολογίου που οδηγεί στις αρχικές εγγραφές έχει διαπιστωτικό και μόνο χαρακτήρα, με την έννοια ότι οδηγεί στη διαπίστωση των υφισταμένων δικαιωμάτων που είναι εγγραπτέα στα κτηματολογικά βιβλία. Οι αρχικές εγγραφές, μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο για την αμφισβήτησή τους, θα εξοπλιστούν με αμάχητο τεκμήριο ορθότητας και με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ασφάλεια δικαίου των συναλλαγών και η προστασία των καλόπιστων συναλλασσόμενων, που θα εμπιστεύονται τις κτηματολογικές εγγραφές.

Πώς θα αναζητήσω πληροφορίες για ένα ακίνητο στο Κτηματολογικό Γραφείο σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός;

Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός και αναζητείται η νομική πληροφορία για τα εγγραπτέα δικαιώματα που υπάρχουν στο εν λόγω ακίνητο, θα γίνει έρευνα στο κτηματολογικό βιβλίο και ειδικότερα στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα έρευνας στα κτηματολογικά διαγράμματα, για να διακριβωθεί η ακριβής απεικόνιση του ακινήτου κατά θέση και όρια.

Πώς θα αναζητήσω πληροφορίες για ένα ακίνητο στο Κτηματολογικό Γραφείο σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός;

Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, μπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμό του. Εάν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα, η αναζήτηση συνιστάται να γίνεται και με τα δύο επώνυμα (πατρικό /συζυγικό). Τέλος, στην περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός η έρευνα στα κτηματολογικά διαγράμματα μπορεί να διενεργηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράμματος, προκειμένου να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά στοιχεία που τηρούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία;

Τα Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπό του, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα.

Σε περίπτωση που αδυνατώ να μεταβώ στο Κτηματολογικό Γραφείο για να παραλάβω τα πιστοποιητικά που ζήτησα με αίτησή μου, μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό μου;

Στα έντυπα των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών υπάρχει θέση για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του προσώπου, που επιθυμείτε να παραλάβει τα αιτούμενα πιστοποιητικά για λογαριασμό σας, σε περίπτωση δικής σας αδυναμίας παραλαβής. Το πρόσωπο που θα υποδείξετε μπορεί να παραλάβει για λογαριασμό σας τα πιστοποιητικά που ζητήσατε με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Είμαι κληρονόμος ακινήτου, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και έχει την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Πως θα ζητήσω τη διόρθωση της εγγραφής στο όνομά μου;

Εάν το ακίνητο που έχει την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις προδήλου σφάλματος (π.χ. διηρημένη ιδιοκτησία, ακίνητα που έχουν αποκτηθεί με παραχωρητήριο του ελληνικού δημοσίου, ή περιλαμβάνονται σε κοινό τίτλο κτήσης κλπ) θα υποβάλετε Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος στο όνομα του αποβιώσαντος δικαιούχου, επικαλούμενοι τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εγγραφή της αποδοχής της κληρονομιάς, έτσι ώστε να καταγραφούν τα δικά σας στοιχεία.

Εντοπίζεται διαφορά ως προς το εμβαδόν του ακινήτου μου που έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο και σ΄αυτό που αναγράφεται στον τίτλο μου. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η τιμή του εμβαδού που έχει καταχωριστεί στα κτηματολογικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα της αεροφωτογράφησης που προηγήθηκε κατά την κτηματογράφηση, ενώ η τιμή του εμβαδού που αναγράφεται στους τίτλους είναι προϊόν επίγειων μετρήσεων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών, που είναι προϊόν της διαφορετικής μεθόδου εμβαδομέτρησης. Πληροφορίες για το όριο ανοχής της απόκλισης μεταξύ των δύο τιμών εμβαδού παρέχονται από το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών της Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Τι πρέπει να κάνω στη περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο εμβαδών (συμβολαίου και διαγράμματος Κτηματολογίου);

Εφόσον η διαφορά του εμβαδού υπερβαίνει την ανεκτή αποκλιση και δημιουργείται πρόβλημα στην καταχώρηση των συμβολαίων στο Κτηματολόγιο, πρέπει να κινηθεί η διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση είτε με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου ή όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η διαδικασία απαιτεί την έκδοση κτηματογραφικού διαγράμματος για το ακίνητο του οποίου αιτείται η διόρθωση στο αρμόδιο ΚΤ/ΓΡ και η πληρωμή των τελών και δικαιωμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από:

  • Αντίγραφο του συμβολαίου.
  • Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, που προσαρτάται στο συμβόλαιο.
  • Κτηματογραφικό διάγραμμα που συνοδεύεται είτε από τοπογραφικό διάγραμμα είτε από διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών στο οποίο απεικονίζεται η γεωμετρική μεταβολή. Το διάγραμμα εκδίδεται και χορηγείται από το αρμόδιο ΚΤ/ΓΡ κατόπιν σχετικής αίτησης και εμφανίζει τα όμορα γεωτεμάχια και δίνει σε πίνακα συντεταγμένων τις κορυφές των ορίων και τα εμβαδά τους.
Η αίτηση αποστέλλεται στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΚΧΑ Α.Ε., το οποίο προβαίνει σε προκαταρκτικό τυπικό έλεγχο της αίτησης ως προς την πληρότητα των προσκομιζόμενων στοιχείων και στον εντοπισμό των επηρεαζόμενων γεωτεμαχίων. Η εισήγηση του τμήματος αποστέλλεται στο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου ο Προϊστάμενος ελέγχει περαιτέρω τη βασιμότητα της αίτησης. Κατόπιν τούτου, ο ίδιος αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης και εκδίδει σχετική απόφαση, βάσει της οποίας θα ενημερωθεί και η χωρική βάση του κτηματολογίου.
Δείτε την Οδηγία για την αποτύπωση των γεωμετρικών μεταβολών

Θέλω να κάνω κατάτμηση/ συνένωση γεωτεμαχίων και ανήκω στην προηγούμενη περίπτωση. Τι πρέπει να κάνω;

Για κατάτμηση/συνένωση γεωτεμαχίων πρέπει να συνταχθεί κατάλληλη συμβολαιογραφική πράξη. Για την καταχώρηση στο κτηματολόγιο της πράξης αυτής πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από το συμβολαιογραφικό έγγραφο, περίληψη της πράξης, το τοπογραφικό που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο και κτηματογραφικό διάγραμμα όπως αναλύεται παραπάνω.