Ενημέρωση για δηλώσεις μέσω διαδικτύου στο myktima.gr

13/03/2017

Οι δηλώσεις μέσω διαδικτύου που θα υποβληθούν μετά τις 20.00 σήμερα 13/03/2017 θα επεξεργαστούν την επόμενη ημέρα με συνέπεια να θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων μέσω διαδικτύου στο myktima.gr θα παραμείνει ανοικτή για χρήση και υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

13/03/2017 Ενημέρωση για δηλώσεις μέσω διαδικτύου στο myktima.gr (Περισσότερα...)

09/03/2017 Έκδοση αποδεικτικών εμπρόθεσμης προσέλευσης (Περισσότερα...)

28/02/2017 Πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...