ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

11/11/2016

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.myktima.gr (Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες ΠΕ Αχαϊας).

Η εφαρμογή είναι πολύ πιο απλή από την αντίστοιχη που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr και αυτό γιατί πριν καταχωρηθεί στη βάση του κτηματολογίου ελέγχεται από τα στελέχη του γραφείου κτηματογράφησης για πιθανά λάθη στην καταχώρηση ή για να αναζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία.

Υπάρχουν σε κάθε καρτέλα οδηγίες για τη συμπλήρωση των δεδομένων που ζητούνται.

Η βασική δομή είναι: Διαχειριστής, Πρόσωπο, Δήλωση Δικαιώματος

Ο Διαχειριστής είναι αυτός που εισάγει στο σύστημα μια δήλωση, εγγραφόμενος με μια ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό που επιλέγει. Μπορεί να συμπληρώσει δηλώσεις για όσα πρόσωπα θέλει.Στα στοιχεία που συμπληρώνει ο Διαχειριστής δεν έχει κανένας άλλος πρόσβαση πλην του ιδίου και των χειριστών του γραφείου κτηματογράφησης από τη στιγμή που μια δήλωση οριστικοποιηθεί.

Πρόσωπο είναι ο κάτοχος του δικαιώματος που δηλώνεται (και ο αντίκλητος του, αν επιθυμεί να υπάρχει).  Σε κάθε πρόσωπο μπορούν  να αντιστοιχηθούν όσες δηλώσεις δικαιωμάτων χρειάζονται.

Κάθε Δήλωση Δικαιώματος εμφανίζεται και με τη μορφή του έντυπου Δ1, είτε οριστικοποιηθεί σαν δήλωση, είτε όχι. Η εφαρμογή δηλαδή μπορεί, στην απλοποιημένη εκδοχή της, να χρησιμοποιηθεί και μόνο για την ηλεκτρονική  συμπλήρωση του έντυπου Δ1, την εκτύπωση του και την κατάθεση στο κτηματολογικό γραφείο.

Μετά τον έλεγχο της δήλωσης,  από το γραφείο κτηματογράφησης υπολογίζεται το τέλος και αποστέλλεται ο κωδικός για την πληρωμή του στην διεύθυνση (ηλεκτρονική ή μη) που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου. Παράκληση να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για κάθε απορία, χορήγηση πληροφορίας, ένσταση  μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: achaia@myktima.gr  και στο τηλέφωνο 2693024086.

Μπορείτε να διατρέξετε την εφαρμογή χωρίς κανένα πρόβλημα, κάνοντας όσες δοκιμές χρειάζονται και διαγράφοντας τις πρόχειρες εγγραφές, είτε προσώπων, είτε δηλώσεων δικαιωμάτων είτε και καρτελών. Η δήλωση θα τύχει επεξεργασίας από το γραφείο κτηματογράφησης μόνο όταν δηλωθεί ως οριστική.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

13/03/2017 Ενημέρωση για δηλώσεις μέσω διαδικτύου στο myktima.gr (Περισσότερα...)

09/03/2017 Έκδοση αποδεικτικών εμπρόθεσμης προσέλευσης (Περισσότερα...)

28/02/2017 Πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...