Δείτε τα ενδεικτικά όρια των γεωτεμαχίων, για να βοηθηθείτε στον εντοπισμό του ακινήτου.

30/10/2016

Πατώντας την ένδειξη Περιοχές ( ή εδω) και επιλέγοντας την περιοχή που σας ενδιαφέρει μεταφέρεστε σε εφαρμογή όπου εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα πιθανολογούμενα όρια γεωτεμαχίων.

Πατώντας εντός του περιγράμματος κάθε ενδεικτικού γεωτεμαχίου εμφανίζεται ο προσωρινός ΚΑΕΚ, το εμβαδόν και η περίμετρος του. Εάν το δικαίωμα, που θέλετε να δηλώσετε, προσδιορίζεται σε σχέση με το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο, τότε αρκεί η δήλωση του προσωρινού ΚΑΕΚ για τον εντοπισμό στο γραφείο κτηματογράφησης. Η ακριβής θέση, όρια και εμβαδόν θα προσδιορισθούν σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία της δήλωσης.

Για τον καθορισμό των ενδεικτικών ορίων των γεωτεμαχίων λήφθηκαν υπόψη, κατά σειρά αξιοπιστίας:

- Οι πράξεις εφαρμογής

- Τα διαγράμματα αναθεώρησης σχεδίων πόλεων

- Οι κτηματογραφήσεις

- Οι απαλλοτριώσεις

- Οι αυτοψίες

- Λοιπές Διοικητικές πράξεις

- Τα διαγράμματα προσωρινού κτηματικού χάρτη (1973)

- Τα θεματικά μητρώα αγροτικών εκμεταλλεύσεων

- Χάρτες και διαγράμματα ΓΥΣ

- Τα διαγράμματα των αιγιαλών

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

13/03/2017 Ενημέρωση για δηλώσεις μέσω διαδικτύου στο myktima.gr (Περισσότερα...)

09/03/2017 Έκδοση αποδεικτικών εμπρόθεσμης προσέλευσης (Περισσότερα...)

28/02/2017 Πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...