Ραντεβού εμπρόθεσμης υποβολής

Η εφαρμογή χορήγησης αποδεικτικού εμπρόθεσμης προσέλευσης και προσδιορισμού ημέρας –«ραντεβού»- για την κατάθεση της πλήρους δήλωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Αν θέλeτε να δείτε ή να τυπώσετε το αποδεικτικό που σας έχει χορηγηθεί εως τις 13/03/2017 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο που σας είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το γραφείο Κτηματογράφησης Κατω Αχαϊάς στο 26930-24086 ή στο achaia@myktima.grΟδηγίες

Η παρούσα εφαρμογή έχει σκοπό να εκτονώσει τον μεγάλο αριθμό προσέλευσης στο Γραφείο, χορηγώντας το σχετικό αποδεικτικό και προσδιορίζοντας ημέρα –«ραντεβού»- για την κατάθεση της πλήρους δήλωσης, ηλεκτρονικά. Για αυτό και με τη συγκεκριμένη μορφή έχει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, από την Πέμπτη 9/2/2017 έως τα μεσάνυκτα της Δευτέρας 13/2/2017, οπότε και λήγει η προθεσμία κατάθεσης των εμπρόθεσμων δηλώσεων.
Η συμπλήρωσή των στοιχείων είναι απλή. Οι γραμμές με (*) είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν, όπως και η επιλογή της ημέρας ραντεβού, και τα τετραγωνάκια όπου τσεκάρεται ότι αυτός που συμπληρώνει τα στοιχεία το κάνει ενσυνείδητα, άρα δεν είναι ρομπότ, και ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
Τα στοιχεία συμπληρώνονται για κάθε ιδιοκτήτη / κάτοχο δικαιωμάτων ξεχωριστά. Άρα όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο και αριθμός των δικαιωμάτων που θα δηλωθούν είναι ξεχωριστά για κάθε ιδιοκτήτη και θα είναι τα ίδια (εκτός προφανούς λάθους) που θα συμπληρωθούν και στη δήλωση του. Η Διεύθυνση email μπορεί να είναι κοινή για περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες.
Όταν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία, εμφανίζεται σχετική επιβεβαιωτική ειδοποίηση, η οποία και σας καθοδηγεί στην εκτύπωση του σχετικού αποδεικτικού. Κάθε αποδεικτικό φέρει τη σφραγίδα του γραφείου Κτηματογράφησης και τον δικό του κωδικό αριθμό. Τυπώστε το σαν απόδειξη αλλά και σαν υπενθύμιση της ημέρας όπου θα προσέλθετε στο γραφείο για την υποβολή της δήλωσης, εάν δεν το κάνετε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο γραφείο για να προσδιορίστε και συγκεκριμένη ώρα